สัมมนา Online “Food product  for elderly”
15/06/2020
Seek for Researcher and innovation
26/10/2020

สัมมนา CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย

ขอเชิญผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการวิชาการ เข้าร่วมสัมมนา ‘CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย’ รู้และเข้าใจหลักการการเขียนแบบฟอร์ม CR04 และหลักการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัย ทำได้ถูกต้อง สอดคล้องตามข้อบังคับ ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : Click!