“SMEs BASECAMP ก้าวแรก…พิชิตยอดเขาแห่งโลกธุรกิจ”
09/04/2019

“VALUE BEYOND TREASURE…สัมนาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่า”

“VALUE BEYOND TREASURE…สัมนาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่า”

มาร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ในกิจกรรม “VALUE BEYOND TREASURE…สัมนาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่า” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กับ CCMU เปิดโอกาสให้นักศึกษา CCMU และบุคคลทั่วไป  เพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจในระดับประเทศ ก้าวสู่ระดับสากล  และศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิเศษสุดๆ !! ผู้เข้าร่วมงาน…มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (เวลา 12.00 – 17.00 น.)  ณ ห้อง Student Lounge ชั้น 2 CMMU ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/-ValueBeyondTreasure