คำก็มีน้ำเสียง
17/06/2019
Securing Growth..What’s Next for Thai Startups? ตอน 2
24/06/2019

Securing Growth..What’s Next for Thai Startups? ตอน 1

ใครกำลังอยากทำ Startup

ใครกำลังทำ Startup อยู่

หรือใครที่ ไม่อยาก OUT 

ผู้เขียนมีเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ Startup มาแชร์ให้รู้กัน

วันนี้เป็นเรื่อง Fundraising หรือก็คือ การระดมทุน นั่นเอง

ช่องทางการระดมทุนของธุรกิจ Startup โดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้

  • Venture Capital (VC) – นักลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตของธุรกิจ Startup
  • Corporate Venture Capital (CVC) – องค์กรที่ต้องการลงทุนเพื่อประโยชน์ด้านกลยุทธ์ เช่น การเข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร
  • Initial Coin Offerings (ICO) – การระดมทุนโดยใช้สกุลเงินดิจิตอล ผ่านการขายเหรียญ (Coin) เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ Startup
  • Crowdfunding – การระดมทุนจากบุคคลทั่วไปผ่าน Platform ต่างๆ
  • Peer-to-Peer (P2P) – การระดมทุนผ่านสินเชื่อระหว่างบุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้ให้กู้และเจ้าของธุรกิจ Startup
   ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ Crowdfunding

โดยในการระดมทุน เจ้าของธุรกิจ Startup จะต้องให้ความสำคัญกับ Due Diligence หรือการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้าน IT เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

วันนี้เปิดเบาๆ ด้วยเรื่องการระดมทุน  ในตอนถัดไปจะเป็นเรื่อง License: การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ถ้าสนใจก็อย่าลืมติดตามพี่อิ๊นท์มาแชร์กันนะคะ

วันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก

นางสาวจิรารัตน์     พัฒนสุทธิชลกุล

นางสาวนันทิกานต์ สีดาวงษ์

Thai Venture Capital Association (TVCA) และ Baker McKenzie