กรรมวิธีผลิตสารก่อเจลจากเห็ด
16/03/2022
น้ำยาในการทำความสะอาดทางทันตกรรม
17/03/2022

เต้าหู้ถั่วเหลืองผสมกากถั่วดาวอินคา

รายละเอียดผลงาน

ถั่วดาวอินคา เป็นแหล่งของน้ำมันและมีโปรตีนสูง อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวโดยการสกัดน้ำมันจากถั่วอินคาจะมีกากเหลือทิ้งจากการผลิต ซึ่งกากนั้นยังคงมีโปรตีนสูง เพื่อใช้บริโภคทดแทนนมและเนื้อสัตว์ในผู้บริโภคมังสวิรัติ

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu