กิจกรรม Workshop “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY” ครั้งที่ 3
03/09/2019
iNT จัดกิจกรรม “Visual Thinking and Storytelling Workshop Batch2”
09/09/2019

Thailand Tech Show 2019


ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิล เชิญคณาจารย์และนักวิจัยของ ม.มหิดล เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน ‘Thailand Tech Show 2019’ ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Pitching) ซึ่งในงานนี้ ม.มหิดลได้ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 12 ผลงาน อันได้แก่ จำนวน 12 ผลงาน ดังนี้
1. ผลงานสูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูง และชาต้านภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ประดิษฐ์หลัก : ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา
2. ผลงานแผ่นกันกัดสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ประดิษฐ์หลัก : นางเมธิณี พิศาลายน
3. ผลงานอุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็ก ผู้ประดิษฐ์หลัก : อาจารย์จงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ
4. ผลงานอุปกรณ์เจาะจุกยางขวดน้ำเกลือ ผู้ประดิษฐ์หลัก : นางสาวภัสรา ตรีรัตนประยูร
5. ผลงานอุปกรณ์สวนลมทางทวารหนัก ผู้ประดิษฐ์หลัก : ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์
6. ผลงานอุปกรณ์สำหรับสวมกับกระบอกฉีดยาเพื่ออุดรูจมูกขณะล้างจมูก ผู้ประดิษฐ์หลัก : อาจารย์จงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ
7. ผลงานอุปกรณ์หักหลอดยา ผู้ประดิษฐ์หลัก : นางสาวนิตยา ทรัพย์วงศ์เจริญ
8. ผลงานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชื่อ “หนูไม่กลัวโรงพยาบาล” เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนเข้ารับการเจาะตรวจไขกระดูก ผู้ประดิษฐ์หลัก : พญ. พรชนก วันทนากร
9. ผลงานแผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ด จากโฟมรีไซเคิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก : อาจารย์พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร
10. ผลงานหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้และระบบวิเคราะห์พฤติกรรม ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
11. ผลงานเครื่องมือบริหารขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
12. ผลงานสูตรกลูโคสไซรัปคลอเฮกซิดีนเจลสำหรับรากฟันน้ำนม ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นคร

นอกจากนั้นกิจกรรมในวันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Pitching) ณ Lotus Suite 5,6 Lotus Suite 7 จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้ ได้แก่
1. ผลงานสูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูง และชาต้านภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นักวิจัย : ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา
2. ผลงานอุปกรณ์ช่วยหักแอมป์ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นักวิจัย : นางสาวนิตยา ทรัพย์วงศ์เจริญ
3. ผลงาน แผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ด จากโฟมรีไซเคิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย: อาจารย์พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร