ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการ ‘การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย’ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
28/11/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ MU Developer Bootcamp : Special Track เพื่อให้ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม Picthing นำเสนอโครงการ รับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป ณ True Lab Co-Working อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC)
02/12/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ‘MAHIDOL KICK OFF TO TED YOUTH STARTUP’

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ‘MAHIDOL KICK OFF TO TED YOUTH STARTUP’ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ Entrepreneurial Ecosystem ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจยื่นขอรับการสนับสนุนทุน Ted Youth Startup ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) บรรยายเกี่ยวกับ Entrepreneurial Ecosystem ภายในมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากคุณเมธา จารัตนากร CEO บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในเรื่องของตัวช่วยสำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจ Startup และมีคุณอาภาภรณ์ วิจิตรกูล เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้แนะนำเกี่ยวกับทุน Ted Youth Startup พร้อมแชร์เทคนิคในการขอทุน