อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาทางทันตกรรม
17/03/2022

ลูกตาประดิษฐ์

รายละเอียดผลงาน

ลูกตาประดิษฐ์เพื่อให้แพทย์ฝึกการทำหัตถการ นอกจากนี้ยังตรวจวินิฉัยเพื่อระบุตำแหน่งของก้อน (Localization) หรือสิ่งแปลกปลอมในลูกตาได้อย่างแม่นยำและไม่สับสน สามารถใช้ในการเรียนรู้การทำหัตถการและตรวจสอบความผิดปกติของดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประดิษฐ์หลัก : นพ.สุภเลิศ ประคุณหังสิต และ คณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu