บทความ

09/04/2020

ลดมหันตภัยโลกร้อนกับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง: ปิด WIFI เมื่อไม่ใช้

พี่อิ๊นท์มาชวนให้ร่วมกันลดภาวะโลกร้อน “ลด” การใช้อินเทอร์เน็ต “ลบ” ดิจิทัลดาต้าที่ไร้ประโยชน์ “ลด” การใช้พลาสติก และกระแสไฟฟ้า “เพิ่ม” ชีวิตกรีนไลฟ์ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า WIFI “wireless fidelity” เป็นคำที่หลายคนได้ยินได้ใช้จนติดหูติดปาก หลังจากที่การใช้อินเตอร์เน็ตแพร่หลาย และ สิ่งที่เรียกว่า Modem ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็ว ไม่อยากจะบอกเลยว่าพี่อิ๊นท์ใช้ตอนนั้นความเร็วอยู่ที่ประมาณ 56,000 bps (bit per […]