26/07/2020

ประสบความสำเร็จได้เพราะ Business Model

โมเดลธุรกิจสำคัญยังไง? บทความหนึ่งใน Harvard Business Review กล่าวไว้ว่า ความสำเร็จของธุรกิจทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ ไม่ได้มาจากเรื่องดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเป็นหลัก แต่มาจากโมเดลธุรกิจเป็นหลัก คุณนำเสนอ business value ได้  ในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ในทุนที่ควงคุมได้ ธุรกิจคุณก็จะเป็นธุรกิจที่เดินหน้าต่อไปได้ โมเดลธุรกิจมีหลายหลาย ที่พบเห็นได้บ่อย ๆ ก็มีอย่างเช่น Business Model Canvas เหตุที่ Business Model Canvas เป็นที่นิยม […]
04/12/2019

ถาม-ตอบกับครูโอ๋ Visual Thinking & Storytelling


22/07/2019

Startup ไม่รู้ไม่ได้: Repeatable กับ Scalable ทำไมถึงสำคัญ

A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model -Steve Blank ดังที่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง startup ได้ให้คำนิยาม startup ไว้  เอาสั้นๆ เข้าใจง่ายๆ ว่า “startup […]
15/07/2019

อะไรๆ ก็ data (EP.2/2)

ต่อจากครั้งที่แล้วเรื่องการเก็บข้อมูลของธุรกิจขนาดเล็กกลางไปจนถึงขนาดกลาง ถ้าตัดปัญหาเรื่อง management ออกไป ส่วนตัวคิดว่าสามารถมองกว้างๆได้จากสองมุมคือ (1) ฝั่งต้นน้ำ โดยมีเป้าหมายต้องการจะลด cost ไม่ว่าจะเป็น inventory/stocking, logistic, staff management กับ (2) ฝั่งปลายน้ำ โดยที่เป้าหมายต้องการเพิ่ม Sales (maximize profit, increase conversion rate, cross selling […]