อุปกรณ์ถนอมไตขณะรอการปลูกถ่าย
26/10/2020
อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาทางทันตกรรม
26/10/2020

ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็ก

รายละเอียดผลงาน
ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็กได้พัฒนาและคิดค้นขึ้นเพื่อนำมาใช้ต่อกับเครื่องดูด (suction machine) ที่ออกแบบให้มีความเหมาะสม กับผู้ป่วยเด็ก สามารถดูดเสมหะได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการรักษา จึงช่วยลดการระคายเคืองหรือการบาดเจ็บแก่ผู้ป่วย รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

ผู้ประดิษฐ์หลัก : นางสาวจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอธิฌา สร้อยนาค Tel : 02-849-6056-7 Email : athicha.soi@Mahidol.edu