ต่อยอดงานวิจัย ไม่ ! ขึ้นหิ้ง “นวัตกรรมผ้ากันสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น”
17/06/2020
Business Development Mindset
09/08/2020

ประสบความสำเร็จได้เพราะ Business Model

โมเดลธุรกิจสำคัญยังไง?

บทความหนึ่งใน Harvard Business Review กล่าวไว้ว่า ความสำเร็จของธุรกิจทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ ไม่ได้มาจากเรื่องดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเป็นหลัก แต่มาจากโมเดลธุรกิจเป็นหลัก คุณนำเสนอ business value ได้  ในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ในทุนที่ควงคุมได้ ธุรกิจคุณก็จะเป็นธุรกิจที่เดินหน้าต่อไปได้

โมเดลธุรกิจมีหลายหลาย ที่พบเห็นได้บ่อย ๆ ก็มีอย่างเช่น Business Model Canvas เหตุที่ Business Model Canvas เป็นที่นิยม นั้นก็ง่าย ๆ เลย เพราะคนเข้าใจได้ง่ายเมื่อเห็นเป็นภาพ เห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย และสามารถใช้อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายนั่นเอง  Business Model Canvas มี 9 ช่องด้วยกัน คือ

Customer Segment

รู้ว่าลูกค้าเป็นใคร และเป็นแบบไหน เพราะเป็น mass market สำหรับทุกคนเลย เป็น niche market เฉพาะกลุ่ม เป็น segemted เช่นจัดตามตำแหน่งพื้นที่ ใกล้รถไฟฟ้า เป็นต้น หรือ platform เช่น คุณเป็นคนกลางเป็น blog ให้คนมาโพส คุณก็มีลูกค้าทั้งผู้เขียนcontent blogger และคนที่มลงโฆษณา ยุคหนึ่งที่มีการจัดกลุ่มตามวัยหรืออายุ ในอีกยุคหนึ่งอาจใช้ไม่ได้แล้วนะ

Value Proposition

คุณจะเสนออะไรให้กับลูกค้า ซึ่งสำคัญ! เพราะถ้าผิด ช่องอื่นก็ไม่มีประโยชน์ ก็  มี 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ หนึ่ง สิ่งที่จับต้องได้ อย่าง ราคา ประสิทธิภาพ และสองสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือยาก เช่น ประสบการณ์

Channel

จะไปทางไหน มีหน้าร้านหรือไม่ หรือฝากขาย หรือเว็บไซต์

Customer Relationship

เนื่องจากคุณจะขายของอย่างเดียวไม่ได้  คุณจะต้องรักษาลูกค้าไว้ด้วย แล้วคุณจะรักษาลูกค้าของคุณอย่างไร ตัวต่อตัวหรือไม่ B2B หรือSelf serivice หรือAutomated service ใช้ bot ดูแลลูกค้า เป็น co-creation ก็ได้ เป็นพื้นที่ให้ลูกค้ามาด้วยกันแล้วคุณดูแลลูกค้าผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของใหม่ ๆ ด้วยกัน เป็นต้น

Revenue Stream

คุณจะขายของแบบไหน Asset sale หรือ Usage fee หรือ Subsription fee หรือให้เช่า หรือ Licensing หรือBroker fee หรือ advertising fee

Key resource

ส่วนใหญ่ไม่พ้น คน เงิน ความรู้

Key activity

กิจกรรมที่คุณต้องทำ เป็นสิ่งที่คุณต้องทำไม่เช่นนั้นคุณจะนำ value ไปยังลูกค้าไม่ได้

Key partnership

เพราะคุณอาจทำคนเดียวไม่ได้ ใครคือคนสำคัญ เช่น supplier

Cost Structure

ที่อยากให้ทำตั้แต่ต้น Fix cost เป็นอย่างไร Variable cost เป็นอย่างไร ตัวไหนยิ่งขายยิ่งได้กำไรมาก ตัวไหนได้กำไรน้อย

 

 

แหล่งข้อมูล

https://hbr.org/2018/12/digital-growth-depends-more-on-business-models-than-technology