ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมและผลงานทรัพย์สิทนทางปัญญา”
19/07/2021
iNT เข้าร่วมการประชุมกับ NIA เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Entrepreneurial University
02/08/2021

นักศึกษา ม.มหิดล ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ระดับประเทศ และได้รับคัดเลือกร่วมแสดงผลงานรอบ Demo Day

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โครงการ Startup Thailand League 2021 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดแสดงผลงานในรอบ Demo Day โดยทีมนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 ทีม ได้แก่ ทีม Gophi ตัวแทนจากวิทยาลัยนานาชาติ , ทีม Greenery Buddy ตัวแทนจากวิทยาลัยนานาชาติ, ทีม YoungKao ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,ทีม DayBuilder ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ทีม CAPABLE ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ , ทีม Anigo ตัวแทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ , ทีม Orange Rocket ตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ, ทีม MicroNose ตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

โดยแต่ละทีมจะรับเงินสนับสนุน มูลค่าทีมละ 25,000 บาท จากโครงการ และ 1 ใน 8 ทีม ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือทีม Gophi จากวิทยาลัยนานาชาติ ยังได้รับการคัดเลือกในระดับภาคกลาง ผ่านเข้าสู่การแข่งขันชิงรางวัลชนะเลิศในรอบระดับประเทศต่อไป