กิจกรรม Workshop “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY” ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ
28/05/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน”
05/06/2019

Startup Thailand League 19 : KM Session

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Startup Thailand League 19 : KM Session เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษา ม.มหิดล ที่เข้าร่วมการแข่งขันสตาร์ทอัพระดับประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์จากการแข่งขัน Startup Thailand League พร้อมพูดคุยหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไปในอนาคต