24/08/2021
02/11/2021

ผู้อำนวยการ iNT เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษในงาน The Inaugural Meeting of South and Southeast Asian University Network

Screen Shot 2564-09-23 at 12.41.36

วันที่ 23 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม The Inaugural Meeting of South and Southeast Asian University Network (S&SE ASEAN UN) Sub-committee of  Innovation & Entrepreneurship Education  and the 1st Innovation & Entrepreneurship Education  พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ How to Promote the Cooperation, Exchange and Mode Innovation of International Innovation and Entrepreneurship Education between Chinese and Asian Universities กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการศึกษาด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศและการศึกษาด้านผู้ประกอบการระหว่างมหาวิทยาลัยในจีนและในเอเชีย

โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก (Council Member) เครือข่าย S&SE ASEAN UN Sub – committee of Innovation & Entrepreneurship Education ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสมาชิกในการพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาด้านผู้ประกอบการระหว่างมหาวิทยาลัยในจีนและในเอเชีย