iNT จัดกิจกรรม Entre Talk: What your WHY ?
29/10/2020
iNT  เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
24/11/2020

ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ SPACE-F Batch 2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ SPACE-F Batch 2
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) โดยโครงการ SPACE-F เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของ Startup ทางด้านนวัตกรรมอาหาร สร้าง Ecosystem ที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยมีทีม Startup จากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ