สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน พร้อมผลักดันผลงานต่อยอดเป็นธุรกิจ
21/10/2022
ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมประชุมกับบริษัท แชมพูด๊อกเตอร์ มณีวรรณ์ จำกัด เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือในการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
11/11/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ Pre-Incubation for SPACE-F ในหัวข้อ Storytelling and Pitching

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ Pre-Incubation for SPACE-F ในหัวข้อ Storytelling and Pitching โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาลี วิทยชำนาญกุล CEO & Co-founder Resubae, Head of Talent Acquisition Sirius Technologies มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราว (Storytelling) รวมไปถึงเทคนิคการPitching เพื่อนำเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)