งานสัมมนา Problems in Research & Innovation on Implementation of Medical Devices for Commercial Purposes
12/10/2018

SPACE-F เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหาร เพื่อนำนวัตกรรมด้านอาหารของไทยไปสู่ตลาดโลก

ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่อยากร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกด้วยนวัตกรรมอาหาร จะต้องไม่พลาดโครงการนี้

SPACE-F เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและเร่งการเติบโตให้ธุรกิจของคุณ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการระดับโลก เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและพบเจอนักลงทุนชั้นนำในภูมิภาค

สมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนวัตกรรม (click)

สมัครเข้าร่วมโครงการเร่งการเติบโต (click)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (click)