“VALUE BEYOND TREASURE…สัมนาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่า”
05/04/2019
กิจกรรมอบรม “Basic Patent ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิบัตร
01/05/2019

“SMEs BASECAMP ก้าวแรก…พิชิตยอดเขาแห่งโลกธุรกิจ”

เพราะก้าวแรกสำคัญที่สุด !! สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ CCMU จัดกิจกรรม “SMEs BASECAMP ก้าวแรก…พิชิตยอดเขาแห่งโลกธุรกิจ” เปิดโอกาสให้นักศึกษา CCMU และบุคคลทั่วไป เข้ามาร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จริง ของเหล่าตัวจริงในวงการธุรกิจ ทั้งจากวงการ Start Up และ วงการเครื่องสำอาง รวมถึงบูธแสดงสินค้าโดยผู้ประกอบการของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า CMMU ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 12.00 – 17.00 น.  ณ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

พิเศษ !! ผู้เข้าร่วมงาน….มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท บัตรกำนัลแทนเงินสด Siam Paragon มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 4 รางวัล และของรางวัลจาก Arun Furniture มูลค่า 800 บาท จำนวน 20 รางวัล

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/SMEs-BASECAMP