แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ
26/10/2020

สารกระตุ้นการวางไข่กุ้ง

รายละเอียดผลงาน

 การกระตุ้นการพัฒนารังไข่และการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำและ แม่พันธุ์กุ้งขาวอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดตา ด้วยการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีในการยับยั้งฮอร์โมนยับยั้งการพัฒนารังไข่อย่างจำเพาะโดยที่แม่พันธุ์กุ้งยังมีสุขภาพที่แข็งแรง ให้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพ และมีผลผลิตที่เทียบเคียงได้กับวิธีการตัดตา นอกจากนี้ยังสามารถนำแม่พันธุ์กุ้งมากระตุ้นการวางไข่ซ้ำได้อีก ซึ่งจะช่วยลดการใช้แม่พันธุ์กุ้ง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลูกกุ้งลดลง และเป็นการผลิตลูกกุ้งโดยคำนึงถึงชีวจริยธรรม ซึ่งต่างจากวิธีการตัดตาซึ่งเป็นวิธี ที่ทารุณและอาจถูกหยิบยกมาเพื่อใช้กีดกันทางการค้าในอนาคต

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ดร. สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล และคณะ   

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu