กิจกรรม MU DEV x Looloo : การแก้ไขโจทย์ธุรกิจด้วย AI และ Design Thinking
09/09/2022
MU DEV Data Science for Social Goods
19/09/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือกับ Shark Tank Thailand เฟ้นหา Startup ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ในมหาวิทยาลัย ผลักดันสู่เวทีเรียลลิตี้โชว์เชิงธุรกิจระดับโลก

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการ และ คุณอรวลัญช์ โลหิตหาญ หัวหน้างานระบบนิเวศผู้ประกอบการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ รองคณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) ร่วมประชุมหารือกับ Shark Tank Thailand  รายการเรียลลิตี้โชว์เชิงธุรกิจ นำโดย คุณทรงสุดา พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดีย แท็งค์ จำกัด และผู้อำนวยการผลิตรายการ Shark Tank Thailand พร้อมคุณปาลีกัญญา นุชผ่องใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณเพียงใจ ทับไทร ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน เพื่อเฟ้นหา Startup ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ในมหาวิทยาลัย ผลักดันสู่เวทีเรียลลิตี้โชว์เชิงธุรกิจระดับโลก ณ ห้องประชุมภายในโครงการ SPACE-F พร้อมเยี่ยมชมโครงการและพื้นที่ส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ที่ :

Website : https://int.mahidol.ac.th/

FB : https://www.facebook.com/iNT.Mahidol.University

โทร : 02-849-6050