สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ Pre-Incubation for SPACE-F ในหัวข้อ Storytelling and Pitching
26/10/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Developer Bootcamp : Special Track” เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ทางด้าน Developer สู่การใช้งานจริง
11/11/2022

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมประชุมกับบริษัท แชมพูด๊อกเตอร์ มณีวรรณ์ จำกัด เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือในการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมกับบริษัท แชมพูด๊อกเตอร์ มณีวรรณ์ จำกัด นำโดย คุณมณีวรรณ์ ฐนนท์เดชากิตติ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หลังจากที่ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมด้วยพืชสมุนไพรมะกรูด กับคณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล