Robot-Assisted Communication Training
26/10/2020
DoctoSight
02/11/2020

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งกำเนิดรังสีเคลื่อนที่ UVC

“หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งกำเนิดรังสีเคลื่อนที่ UVC”

รายละเอียดผลงาน

นวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งกำเนิดรังสีเคลื่อนที่ หรือ “UVY” เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อด้วย รังสี UV-C ที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และอื่น ๆ โดยออกแบบให้มีแขนกลสำหรับสแกนวัตถุในระยะใกล้ได้  เชื่อมโยงกับระบบการทำงาน AGV อัจฉริยะ ทำให้ Cobot สามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นผิวเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้และจดจำพื้นที่ด้วยระบบ “the  machine  vision system” ได้

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ดร. เอกชัย วารินศิริรักษ์ และคณะ   

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu