หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งกำเนิดรังสีเคลื่อนที่ UVC
26/10/2020

Robot-Assisted Communication Training

“หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก”

รายละเอียดผลงาน

             “หุ่นยนต์เสริมทักษะการสื่อสาร”  ได้ถูกคิดค้นพัฒนาโดยเน้นการฝึกทักษะด้านการสื่อสารให้กับผู้ใช้ โดยหุ่นยนต์จะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ (Humanoid Robot) มีจอ LCD แสดงบนใบหน้า มีแผงหลอดไฟ LED ขนาดเล็ก รูปตัวอักษรติดอยู่ด้านหน้าของหุ่นยนต์ และมีกล่องฝึกทักษะการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อและควบคุมหุ่นยนต์  ที่ถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจให้กับเด็ก เช่น กิจกรรมการฝึกเลียนแบบท่าทางง่าย ๆ กิจกรรมการเต้นประกอบเพลงของหุ่นยนต์ และกิจกรรมอื่นๆ  ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มให้แก่เด็ก ทั้งกลุ่มเด็กปกติทั่วไป เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ

ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ปัณรสี  ฤทธิประวัติ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu