สัมมนาออนไลน์ สร้างภูมิคุ้มกัน รักษา Long – COVID ด้วย โพรไบโอติก
06/06/2022
สัมมนาออนไลน์ สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีและมาตรฐาน อย.
21/06/2022

กิจกรรม ‘การบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย’

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ม.มหิดล เข้าร่วมกิจกรรม ‘การบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย’
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 (เวลา 9.00-12.30 น.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : Click
(ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 27 มิถุนายน 2565)
** กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัด ม.มหิดลเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณเบญจวรรณ ยูรสวัสดิ์ โทร. 02-849-6051 (benjawan.yoo@mahidol.ac.th)