สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 กฎหมายลำดับรอง และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
22/12/2022
iNT ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (MUMT Pilot Plant) ณ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ (Pilot Plant)
06/01/2023

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ‘เครือข่ายผู้ประสานงานด้านบริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ’ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัยและบริการทางวิชาการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ‘เครือข่ายผู้ประสานงานด้านบริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ’ ให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมี คุณกาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์ หัวหน้างานบริการวิจัยและวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัยและบริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

—————————–

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT (อิ๊นท์) ได้ที่ :

Website : https://int.mahidol.ac.th/

FB : iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โทร : 02-849-6050c