สร้างความสำเร็จโดยปิดช่องว่างการตลาดการบริการโดยใช้ GAP ANALYSIS
02/03/2019

Quick Guide การทดสอบระบบ DNS เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ screenshot สามารถดูได้ที่ไฟล์ Quick Guide การทดสอบระบบ DNS เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับ PDF

๑. กดคีย์โลโก้ Windows + R บนแป้นพิมพ์ แล้วพิมพ์ nslookup ที่ช่อง Open เพื่อเรียกหน้าต่าง Command line แล้ว Enter หรือคลิกที่ปุ่ม OK

๒. เมื่อปรากฏหน้าต่าง nslookup ให้พิมพ์ server 10.41.41.1 แล้ว Enter

๓. พิมพ์ URL เว็ปไซต์ที่ท่านเข้าเมื่อใช้อินเตอร์เน็ต เช่น

mahidol.ac.th

webmail.mahidol.ac.th

innotech.mahidol.ac.th

www.google.co.th

แล้ว Enter

ผลที่ปรากฏจะแสดง Server ที่ระบุ Address 10.41.41.1 และ

ชื่อเว็ปไซต์ เช่น innotech.mahidol.ac.th  ที่ระบุ Address

๔. พิมพ์ server 10.22.44.1 แล้ว Enter

๕. พิมพ์ URL เว็ปไซต์ที่ท่านเข้าเมื่อใช้อินเตอร์เน็ต เช่น

mahidol.ac.th

webmail.mahidol.ac.th

innotech.mahidol.ac.th

www.google.co.th

แล้ว Enter

๖. หากผลที่ได้ไม่เหมือนดังตัวอย่างหน้าจอในข้อ (๓) เว้นแต่ Address ของ Server เป็น 22.44.1 ตามที่กำหนดใหม่ ให้ (๑) บันทึกหน้าจอ nslookup และ (๒) ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

๗. กดคีย์โลโก้ Windows + R บนแป้นพิมพ์ แล้วพิมพ์ cmd ที่ช่อง Open เพื่อเรียกหน้าต่าง Command line แล้ว Enter หรือคลิกที่ปุ่ม OK

๘. เมื่อปรากฏหน้าต่าง cmd ให้พิมพ์ ipconfig /all แล้ว Enter

๙. บันทึกหน้าจอรายละเอียด Windows IP Configuration ทั้งหมดที่ปรากฏ

๑๐. วางภาพหน้าจอที่บันทึกในข้อ (๕) และ (๘) ลงในเอกสาร Microsoft Word บันทึกไฟล์กำหนดชื่อดังนี้ DNS_ชื่อนามสกุล.docx ส่งอีเมล์ไปยัง consult@mahidol.ac.th