ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านทรัพย์สินย์ทางปัญญา (คุณณราวดี อนุสนธิ์)

  • สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 มหาวิทยาลัยมหิดล
    999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • โทร 02-849-6056 , 6057

  • khanidtha.anu@mahidol.edu

  • int.mahidol.ac.th/