ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนา RUN Talk Online June 2022 ในหัวข้อ “Biomedical Engineering Brain-Computer Interface (BCI) Technology from Research to Commercialization”
28/06/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย”
30/06/2022

MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โพรไบโอติกส์กับนวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โพรไบโอติกส์กับนวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโพรไบโอติกส์ ตัวอย่างงานวิจัยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกส์เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อไวรัส รวมไปถึงแนวทางการทำวิจัยผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์เพื่อการกล่าวอ้างเสริมภูมิคุ้มกัน