เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย
09/05/2022
กิจกรรม ‘การบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย’
14/06/2022

สัมมนาออนไลน์ สร้างภูมิคุ้มกัน รักษา Long – COVID ด้วย โพรไบโอติก

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โพรไบโอติกส์กับนวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Highlight Topic

– โพรไบโอติกส์คืออะไร
– โพรไบโอติกส์ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร
– ตัวอย่างงานวิจัยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกส์เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อไวรัส
– แนวทางการทำวิจัยผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์เพื่อการกล่าวอ้างเสริมภูมิคุ้มกัน

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) เวลา 13.00-15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : Click

สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย *ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 27 มิถุนายน 2565 (จำนวนจำกัด !)