สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ
08/04/2022
iNT ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
19/04/2022

Mahidol Startup club จัดงาน Pitching Day ภายใต้กิจกรรม MSEC Season ll : Success Before Songkran (SBS)

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา Mahidol Startup club ภายใต้การบ่มเพาะจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน Pitching Day ภายใต้กิจกรรม MSEC Season ll : Success Before Songkran (SBS) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการนำเสนอไอเดียแข่งขันโมเกลธุรกิจ Startup โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณทันพงศ์ ชัยปรีชาพล Project Manager TrueLab , คุณพสิษฐ์ ศรียาภัย CEO of Veloute และคุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ Co-Founder & CEO BASE Play House มาเป็นกรรมการในการตัดสิน โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม IE Survivors ผลิตภัณฑ์ Thai herbal cold infusion ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Alpha Tech แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลการได้รับวัคซีนและยังเป็นแอฟพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงวัคซีนทุกชนิดได้อย่างเท่าเทียมกัน และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Aquaview อุปกรณ์ช่วยเหลือนักกีฬาว่ายน้ำที่มีความพิการทางสายตา ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม MiDD เเพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายทรัพย์สินดิจิตอล พร้อมกันนี้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษในกิจกรรม “ดาวเด่นประจำค่าย” ได้แก่ นภสร เก้าเอี้ยน