ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ‘ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ’
07/07/2021
iNT จัดกิจกรรม MSEC : Pony เรียนรู้กระบวนการคิดแบบ ‘Design Thinking’ เพื่อเสริมทักษะ พัฒนากระบวนการคิดต่อยอด สู่การเป็น Startup
12/07/2021

iNT จัดกิจกรรม Pitching โครงการ Mahidol Incubation 2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Pitching ในโครงการMahidol Incubation 2021 เพื่อให้ทีมที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอไอเดียในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อชิงเงินทุนสนับสนุนมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ , คุณคณิศรา กาญจวงศ์ Senior Business Incubation Manager จาก Bacon Vc และคุณสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นกรรมการในการตัดสิน โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้จะได้มีโอกาสในการร่วม Pitching ในรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) ต่อไป

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ในโครงการMahidol Incubation 2021ได้ที่นี่  Click