สตาร์ทอัพมหิดล เข้าร่วม Pitching พร้อมออกบูธจัดแสดงผลงาน ในงานมหกรรม BCG Startup Investment Day
24/03/2022
Mahidol Startup club จัดกิจกรรม MSEC Season ll ในหัวข้อ Lean Canvas & BMC
28/03/2022

Personalized medicine เข้าร่วม Pitching ในงานมหกรรม BCG Startup Investment Day

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ‘Personalized medicine โดยใช้เทคโนโลยี mRNA’ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไบโอแอดเวนเจอร์ จำกัด เข้าร่วม Pitching พร้อมออกบูธจัดแสดงผลงาน ในงานมหกรรม BCG Startup Investment Day ภายใต้แนวคิด BCG Economy ณ ศูนย์ C asean จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA