iNT ร่วมหารือ ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
15/07/2019
iNT จัดกิจกรรมอบรม “Basic IP Valuation”
18/07/2019

iNT จัดพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานทำบุญเปิดสำนักงานใหม่  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (iNT) นอกจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒนะ  รักษาการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศเเละวิทยาเขตกาญจนบุรี  รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ  รักษาการเเทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงาน ให้เกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้  โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าดังนี้ สักการะสมเด็จพระบิดา สักการะพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ สักการะพ่อขุนทุ่ง หลังจากนั้น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา กรวดน้ำรับพร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์  ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล