ชุดคลุมหน้าท้องเพื่อการผ่าตัด
26/10/2020
อุปกรณ์ถนอมไตขณะรอการปลูกถ่าย
26/10/2020

ชุดอุปกรณ์ดูดน้ำมูกและเสมหะในเด็ก

รายละเอียดผลงาน

  ใช้เมื่อต้องการดูดน้ำมูกในเด็กที่มีน้ำมูกเหนียว ข้น จำนวนมาก คั่งค้างอยู่ในรูจมูก หรือเด็กไม่สามารถสั่งน้ำมูกออกได้เองหรือสั่งออกได้ไม่หมด โดยสามารถใช้ทดแทนการสอดสายดูดเข้าไปในรูจมูกทำให้เด็กร่วมมือในการดูดน้ำมูกมากขึ้นเพราะไม่รู้สึกเจ็บหรือระคายเคือง รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

ผู้ประดิษฐ์หลัก : นางสาวจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu