ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ม.มหิดล เข้าร่วมงาน ‘พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง Innovation & Construction Technology และ Kick Off ISO14001 Implementation ในโครงการ SALAYA ONE’
26/09/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Orientation and Problem Validation Workshop ภายใต้โครงการ Pre-Incubation for SPACE-F
27/09/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหิดลเพื่อสังคม (MUSEF 2022) ที่จัดขึ้นโดยงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 กันยายน 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย และนวัตกรรม ได้แก่ ชูใจ หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ , จับใจ ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อเฝ้าระวังผู้มีภาวะซึมเศร้า , CHEM METER เครื่องวัดความเค็มในอาหารแบบพกพา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผลงาน มหาการุณย์ เครื่องดื่มสมูทตี้เพื่อผู้สูงอายุ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ORAL RICE น้ำยาบ้วนปากข้าวสีดำ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหิดลเพื่อสังคม (MUSEF 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป เพื่อนำผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันกระบวนการเชิง Policy Advocacy ในด้านต่าง ๆ อาทิ ประเด็นด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ผู้สูงอายุ เป็นต้น