สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการทางวิชาการและการบริหารจัดการองค์กร
09/09/2022
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือกับ Shark Tank Thailand เฟ้นหา Startup ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ในมหาวิทยาลัย ผลักดันสู่เวทีเรียลลิตี้โชว์เชิงธุรกิจระดับโลก
19/09/2022

กิจกรรม MU DEV x Looloo : การแก้ไขโจทย์ธุรกิจด้วย AI และ Design Thinking

วันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp”  ในหัวข้อ ‘การแก้ไขโจทย์ธุรกิจด้วย AI และ Design Thinking’  โดยได้รับเกียรติจาก คุณปริชญ์ รังสิมานนท์  Co-Founder จากบริษัท Looloo Technology ผู้เชี่ยวชาญด้าน Deep Technology โดยเฉพาะด้าน AI , Machine Learning และ Data Science มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการแก้ไขโจทย์ทางธุรกิจด้วย AI และ Design Thinking กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ CO-MU Space หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านทางช่องทางออนไลน์ WebX Meeting
——————————
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ MU Developer Bootcamp ได้ที่ :
FB : iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โทร : 02-849-6050
#MUDeveloperBootcamp #MU #มหิดล #bootcamp #datascience