พิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมโปรตีนจากกากถั่วดาวอินคาเสริมพรีไบโอติกและโอเมก้า 3” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25/08/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ ‘Data Science in Practice’
09/09/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ ‘Data Science in Retails : ฉบับซื้อ ๆ ขาย ๆ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ” ในหัวข้อ ‘Data Science in Retails : ฉบับซื้อ ๆ ขาย ๆ’ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิธวินท์ เลิศสาโรจน์ (Co-Founder , CEO) และ คุณกฤชกร โอภารัตน์ (Researcher) จากบริษัท 425Degree มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก Data science ในมุมมองของร้านค้าปลีกขนาดกลาง กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ CO-MU Space หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านทางช่องทางออนไลน์ WebX Meeting
——————————————

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ MU Developer Bootcamp ได้ที่ :
Website : https://int.mahidol.ac.th/
FB : iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โทร : 02-849-6050
#MUDeveloperBootcamp #MU #มหิดล #bootcamp #datascience