iNT จัดกิจกรรม MSEC : Pony เรียนรู้กระบวนการคิดแบบ ‘Design Thinking’ เพื่อเสริมทักษะ พัฒนากระบวนการคิดต่อยอด สู่การเป็น Startup
12/07/2021
iNT ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (Council Visit) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
12/07/2021

นักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ชิงทุนสนับสนุนในการนำไปต่อยอด พัฒนาไอเดีย มูลค่า 25,000 บาท

วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศกว่า 400 ทีม โดยจะมีการประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมมอบทุนสนับสนุนสำหรับนำไปพัฒนา ต่อยอดไอเดีย มูลค่า 25,000 บาทต่อไป  ทั้งนี้ ทีม Gophi นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกในระดับภาคกลาง เพื่อไปแข่งขันชิงรางวัลในระดับประเทศต่อไปอีกด้วย