Startup คืออะไรกันแน่

  • ธุรกิจ Startup ได้มีคนให้ความหมายไว้ค่อนข้างหลากหลาย แต่สรุปได้คล้ายๆ กันคือ “เป็นกิจการที่เริ่มต้นธรุกิจจากจุดเล็กๆ สามารถเติบโตได้อยา่งรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ออกแบบให้ธรุกิจมีการทำซ้ำได้โดยง่าย (Repeatable) และขยาย กิจการได้ง่าย (Scalable) มีการนำเทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธรุกิจ มักเป็นธรุกิจที่เกิดขึ้น จากไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือเห็นโอกาสทางธรุกิจที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือทำมาก่อน”

Start up แตกต่างจาก SME อย่างไร

  • Startup ก็เหมือนกับธุรกิจ SME นั่นเอง แต่จริงแล้วแตกต่างเพราะ Startup นั้นต้องการการเติบโตแบบก้าวกระโดด ถ้าเป็นการทำธุรกิจแบบ SMEs เมื่อกิจการพอมีเงินทุนและต้องการเติบโตขยายธุรกิจ ก็จะต้องมองหาทำเลเพื่อขยายสาขาเพิ่มขึ้น ลงทุนจ้างคนเพิ่ม ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตตามจำนวนเงินลงทุนแต่ถ้าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ จะปรับรูปแบบธุรกิจ (Disruption) โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วย  จะเห็นได้ว่า ข้อได้เปรียบของธุรกิจแบบสตาร์อัพคือ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องการเพิ่มบุคลากร การหาสถานที่หรือทำเลในการขยายกิจการ
    “ทุก Startup เป็น SMEs แต่ทุก SMEs อาจไม่ใช่ Startup เนื่องจากลักษณะการใช้เทคโนโลยี และความสามารถในการเติบโตอย่างรวดเร็ว “

อยากเป็นผู้ประกอบการเริ่มอย่างไรดี?

การจะเริ่มต้นธุรกิจ หากไม่มีการเตรียมตัววางแผน การทำธุรกิจคงไม่ราบรื่นแน่นอน หากต้องการให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง และ เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ในโลกของธุรกิจนั้นมีมากมายดังนั้นก่อนที่จะเป็นผู้ประกอบการจึงจำเป้นต้องมีความรู้ในด้านต่างๆเช่น

  • Know Yourself ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจสิ่งที่คุณต้องรู้คือตัวเอง เพื่อทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นว่ามีความสามารถอะไร  มีความเชี่ยวชาญในด้านใด พร้อมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ หากตอบคำถามได้ทั้งหมดคุณก็จะรู้จักตัวเองได้มากยิ่งขึ้นจนให้มั่นใจว่าตัวเองต้องการทำธุรกิจแบบใด
  • Design thinking การคิดเชิงออกแบบ คือการคิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหา
  • Business Model เครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้เรามองธุรกิจของตนเองได้อย่างปรุโปร่ง  มองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของธุรกิจตัวเองได้ผ่านโมเดลนี้
  • Market research เพื่อให้ทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจตลาด และการเเข่งขัน ทำให้สามารถตั้งเป้าหมายธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
  • Finance & Law เรียนรู้ด้านการเงินและกฏหมายพื้นฐานเพื่อวางแผนในโลกของธุรกิจ
  • StartUp Pitching ฝึกทักษะด้านการนำเสนอเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้สนใจในธุรกิจของคุณ

โดยทาง iNT ได้มีการจัดอบรม สัมนา workshop ในการให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนไปถึงการบ่มเพาะ (Incubator) เพื่อให้สตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ สามารถทำธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง บนพื้นฐานความรู้ การให้คำแนะนำ และการเชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆได้   โดยบุคคลที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลจากทาง website หรือ Facebook สถาบัน รายละเอียดเพิ่มเติม Click