ผู้อำนวยการ iNT เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘นโยบายการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)’ ในรายการ ORS Channel Season2 จัดขึ้นโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
27/04/2022
MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดการเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าในธุรกิจ”
19/05/2022

iNT จัดกิจกรรม MU Pitching Stage 2022 เพื่อคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MU Pitching Stage 2022 เพื่อคัดเลือกทีมสตาร์อัพที่จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล ไปเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบัน คุณสุทธิรักษ์  ดวงบุรงค์ ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคุณปริยากร  มงคลพุทธรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บริหารงาน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการในการตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้