iNT จัดกิจกรรม ‘Mentoring Session’ ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรม Mahidol Startup Thailand League 2021
24/05/2021
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ‘แนวทางการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม’ ประจำปี 2564
08/06/2021

iNT จัดกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021 (Workshop & Laboratory) ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Lean Canvas

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 โครงการ ‘Mahidol Incubation Program 2021’ โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Workshop & Laboratory ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Lean Canvas ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาร่วมเรียนรู้การสร้าง Lean Canvas เพื่อวางแผนธุรกิจให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยได้รับเกียรติจาก คุณอัณณ์อธิป กิตติจุฑานันท์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จำกัด (CMO , Refinn) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม