ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม ‘Research Sharing เรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและผลงานวิจัย’
21/03/2022
สตาร์ทอัพมหิดล เข้าร่วม Pitching พร้อมออกบูธจัดแสดงผลงาน ในงานมหกรรม BCG Startup Investment Day
24/03/2022

Mahidol Startup club จัดกิจกรรม MSEC Season ll : Success Before Songkran (SBS) ในหัวข้อ Understanding Customer & Marketing

วันที่ 23 มีนาคม 2565  Mahidol Startup club ภายใต้การบ่มเพาะจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MSEC Season ll : Success Before Songkran (SBS) ในหัวข้อ Understanding Customer & Marketing ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ ทำความใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและการตลาด เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือการบริการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ณฐมน วินนาวรเวช Project Director/Facilitator บริษัท ลูกคิด จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม