Personalized medicine เข้าร่วม Pitching ในงานมหกรรม BCG Startup Investment Day
27/03/2022
MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “พลิกโฉมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย ด้วยงานวิจัยทางเภสัชวิทยา”
29/03/2022

Mahidol Startup club จัดกิจกรรม MSEC Season ll ในหัวข้อ Lean Canvas & BMC

วันที่ 26-27 มีนาคม 2565  Mahidol Startup club ภายใต้การบ่มเพาะจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MSEC Season ll : Success Before Songkran (SBS) ในหัวข้อ Lean Canvas & BMC  ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการสร้าง Lean Canvas เพื่อการวางแผนธุรกิจให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจากโดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ CEO – Lean Business Design Thailand  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม