สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz
17/10/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ Pre-Incubation for SPACE-F ในหัวข้อ Storytelling and Pitching
26/10/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน พร้อมผลักดันผลงานต่อยอดเป็นธุรกิจ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.วัลภา สันติธรรมรักษ์ Chief Transformation Officer PTG Energy ตัวแทนจาก บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด (MAX Ventures) ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ ผลักดันต่อยอดเป็นธุรกิจ รวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริงผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน