สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Workshop Hand-On Training ในหัวข้อ Basic PLC ภายใต้กิจกรรม Pre-Incubation for Delta Cup 2023
19/01/2023
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ณ MaSHARES co-working space MB
19/01/2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด ณ โรงแรมสุโกศล

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ในฐานะผู้แทนของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับ นายเมธา  จารัตนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม งานวิจัยและวิชาการ สู่การสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้าน Startup CEO และ Deep Tech CEO ร่วมกันต่อไปในอนาคต