สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Orientation and Problem Validation Workshop ภายใต้โครงการ Pre-Incubation for SPACE-F
27/09/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ MU Developer Bootcamp ในหัวข้อ Challenge for AI exposure on Business and Society ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทาย ผลกระทบของ AI ที่มีต่อการทำธุรกิจและสังคม
03/10/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Grand Prize จากการแข่งขัน Delta International Smart & Green Manufacturing Contest ครั้งที่ 8

วันที่ 29 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Mr.Chang Tsai-hsing ประธานบริหาร บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี นายยงยุทธ ภัตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นพยานในครั้งนี้

พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล Grand Prize จากการแข่งขัน Delta International Smart & Green Manufacturing Contest ครั้งที่ 8 ณ MaSHARES Co-Working Space MB มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี สนับสนุนด้านการให้คำปรึกษา ด้านวิชาการหรือกิจกรรมอื่นๆ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จะวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

และสำหรับการแข่งขัน Delta International Smart & Green Manufacturing Contest เป็นการเฟ้นหาผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตคาร์บอนต่ำ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสได้ทดลองและพัฒนานวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ โซลูชั่นการผลิตอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ (ทีม Gaia) นำเสนอโครงงาน Carbon Polymerizing System ระบบจุลินทรีย์อัตโนมัติ ที่เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ Polyhydroxybutyrate (PHB)