ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรในงาน ‘โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ’
21/12/2020
ครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
02/03/2021

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากร ในงานอบรมโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 7

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ ‘Research to Innovation’ ในงานอบรมโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 7 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย ให้มีความสามารถดำเนินงานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป