19/05/2021
iNT จัดกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021 (Workshop & Laboratory) ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Lean Canvas
02/06/2021

iNT จัดกิจกรรม ‘Mentoring Session’ ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรม Mahidol Startup Thailand League 2021

iNT จัดกิจกรรม ‘Mentoring Session’ ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรม Mahidol Startup Thailand League 2021

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ‘Mentoring Session’ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทน Startup จำนวน 10 ทีม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในเวที Mahidol Startup Thailand League 2021 ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ (CMO , Mellow Innovation) , คุณรัชวุฒิ พิชยาพพันธ์ (CEO , Fixzy) , ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ (CEO , Ooca) และคุณชื่นชีวัน อานันโทไทย (Co-Founder , Globish Academia) มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Startup กับตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม