เทคโนโลยีการแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์

 • เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้า I-Stim

  เครื่องมือชิ้นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ หรือชะลอการฝ่อลีบ

 • ไจโรโรลเจอร์ บำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อฯ

  อุปกรณ์ฟื้นฟูรูปแบบใหม่ซึ่งอาศัยหลักการไจโรสโคป (Gyroscope)

 • ชุดเสริมสำหรับอุปกรณ์ช่วยพยุง

  อุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในการลุกจากท่านั่งพื้นสู่ท่ายืนสำหรับผู้สูงอายุไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 • อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยด้านการเคลื่อนไหว

  อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยด้านการเคลื่อนไหว สำหรับผู้ที่มีภาวะข้อเท้าตกจากโรคหลอดเลือดสมอง

 • ลูกตาประดิษฐ์

  เพื่อใช้สำหรับฝึกฝนในการทำหัตถการ ตรวจสอบความผิดปกติของดวงตา

 • หุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยาชา

  เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยาได้มากขึ้น