• ชุดทดสอบโรคเมดิออยโดสิส

  ชุดทดสอบวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้น เพื่อลดอัตราการตายของผู้ป่วย

 • อุปกรณ์ตรวจวัดสารพาราควอท

  ชุดตรวจหาสารพาราควอทในร่างกายของผู้ป่วยอย่างง่ายแสดงผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว

 • ชุดตรวจโควิด-19 แอนติบอดี (Igm)

  ชุดตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ในเลือดผู้ป่วยที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2

 • เครื่องตรวจความเค็มในอาหาร

  ตรวจวัดระดับความเค็มในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์โซเดียมคลอไรด์ (%NaCl) ในหน่วย กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร

 • เครื่องตรวจกระดูกข้อเข่าเสื่อม

  เครื่องตรวจกระดูกข้อเข่าเสื่อม สามารถรู้และดูแลรักษากระดูข้อเข่าได้แต่เนิ่น ๆ